ATC MEDIA

Tận tâm: Tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự nỗ lực hết mình sẽ là sức mạnh to lớn đưa ATC Media vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Tận tâm vì khách hàng, tận tâm trong công việc là triết lý hàng đầu trong suy nghĩ và hành động của tất cả các thành viên.

Sáng Tạo: Là đòn bẩy phát triển nhằm tạo ra giá trị khác biệt. ATC Media đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm, khuyến khích tìm tòi, ứng dụng những công nghệ mới vào hoạt động, luôn chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ.

Đoàn Kết: Tất cả thành viên gắn kết thành một thể thống nhất, đồng lòng vì mục đích chung “có Kỷ Luật sẽ có Sức Mạnh”.

GIÁ TRỊ - CỐT LÕI

  • Tận tâm: Tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự nỗ lực hết mình sẽ là sức mạnh to lớn đưa ATC Media vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Tận tâm vì khách hàng, tận tâm trong công việc là triết lý hàng đầu trong suy nghĩ và hành động của tất cả các thành viên.
  • Sáng Tạo: Là đòn bẩy phát triển nhằm tạo ra giá trị khác biệt. ATC Media đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm, khuyến khích tìm tòi, ứng dụng những công nghệ mới vào hoạt động, luôn chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ.
  • Đoàn Kết: Tất cả thành viên gắn kết thành một thể thống nhất, đồng lòng vì mục đích chung “có Kỷ Luật sẽ có Sức Mạnh”.
  • Chính Trực: ATC Media tôn trọng đạo đức trong kinh doanh, tuân thủ luật pháp, giữ đúng cam kết, nói được phải làm được nhằm mang tới hiệu quả cao nhất trong công việc.
  • Tốc Độ: ATC Media lấy tốc độ làm tôn chỉ hành động và chính xác là yếu tố bắt buộc. Tốc độ còn có nghĩa là thích ứng, linh hoạt để phù hợp với mọi hoàn cảnh. Vinh quang thuộc về người đến đích đúng hẹn. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là “NHANH ẨU ĐOẢNG”.

QUY TRÌNH - LÀM VIỆC

Khảo sát dự án

Tiếp nhận thông tin, đánh giá vấn đề, tìm hiểu mong muốn của doanh nghiệp.

Đề Xuất Kế Hoạch

Nghiên cứu vấn đề, thiết kế giải pháp phù hợp, hiệu quả nhất cho doanh nghiệp..

Triển Khai & Báo Cáo

Triển khai, liên tục đo lường các giải pháp và tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí.

Chuyển Giao & Đào Tạo

Hỗ trợ, đào tạo và bảo trì hệ thống cho Khách Hàng trong thời gian đầu sử dụng.

Điểm nhấn của ATC Media

600+ Khách Hàng Tin Tưởng

Chúng tôi tự hào vì đã có trải nghiệm tuyệt vời trong việc hợp tác với hàng nghìn Khách Hàng, triển khai thành công rất nhiều dự án trong các lĩnh vực khác nhau.

5+ Năm Kinh Nghiệm

Chúng tôi là những chuyên gia am hiểu sâu rộng trong lĩnh vực Digital Marketing.

Sáng Tạo & Tốc Độ

Luôn luôn tìm tòi, ứng dụng những công nghệ mới nhất nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu chi phí cho khách hàng.

Uy Tín & Tận Tâm

“Tận Tâm” là một trong năm giá trị cốt lõi để định hình nên văn hóa “lấy khách hàng làm trung tâm” của chúng tôi.