Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm mới

ATC Media Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm mới cho website

Bước 1: Chọn menu tạo sản phẩm

  • Từ thanh Menu bên trái trong trang quản trị Website chọn mục sản phẩm
  • Trên mục Menu con ở đây chọn phần Danh mục

Sau đó màn hình sẽ chuyển sang trang điền thông tin của Danh mục sản phẩm

Bước 2: Điền thông tin

Các thông tin bạn cần điền ở đây là:

  • Tên: Đây là tên của danh mục bạn muốn tạo
  • Chuỗi đường dẫn tĩnh: Là đường dẫn của danh mục (nếu để nguyên sẽ được hệ thống tạo tự động theo tên danh mục)

Sau khi điền xong thông tin: nhấn Đăng

Nếu bạn muốn xem danh mục vừa đăng thì có thể nhấn trực tiếp chuột trái vào phần đường dẫn tĩnh. Trang web sẽ được chuyển hướng tới mục vừa đăng