Để xếp hạng bất kỳ trang web nào trong tìm kiếm của công cụ tìm kiếm, mật độ từ khóa đóng một vai trò rất quan trọng (tuy nhiên nó không phải là yếu tố duy nhất để xếp hạng một trang web trong công cụ tìm kiếm). Khi chúng tôi tối ưu hóa một trang cho SEO, điều quan trọng là bạn phải biết, “một từ khóa / cụm từ khoá được nhắm mục tiêu nên được lặp lại bao nhiêu lần?”

Giả sử, nếu một trang web có nội dung 200 từ và bạn đã sử dụng từ khóa / cụm từ được nhắm mục tiêu 30 lần, công cụ tìm kiếm có thể coi đó là nhồi nhét từ khóa và trang có thể không xếp hạng. Do đó, điều quan trọng là một từ khóa / cụm từ được nhắm mục tiêu phải được lặp lại một số lần giới hạn, có thể được xác định bởi mật độ từ khóa.

Mật độ từ khóa là gì và quan trọng như thế nào?
Mật độ từ khóa là gì và quan trọng như thế nào?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu mật độ từ khóa là gì? Một từ khóa nên được lặp lại bao nhiêu lần và tầm quan trọng của nó tốt đối với SEO là như thế nào?

Mật độ từ khóa là gì?

Là tỷ lệ phần trăm của một từ khóa hoặc cụm từ khoá được nhắm mục tiêu trong một trang web

Vì không có tỷ lệ phần trăm cố định cho từ khóa / cụm từ khoá được nhắm mục tiêu được xác định bởi công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia SEO và các trang web SEO: Tỷ lệ từ khóa tốt là 1% đến 3%. Đây được coi là “Mật độ tối ưu”

Ví dụ: Nếu một trang web có nội dung 1000 từ, mật độ cho keywords nên là 10 (1% của 1000 từ) đến 30 (3% của 1000 từ) tức là trong bài viết 1000 từ, bạn có thể sử dụng các từ khóa được nhắm mục tiêu (đặc biệt là từ khóa đuôi dài) từ 10 đến 30 lần

Mật độ từ khóa có quan trọng như vậy không?

Nếu bạn đang tối ưu hóa trang web cho SEO, phải có giới hạn cho việc lặp lại các từ khóa được nhắm mục tiêu. Nếu bạn bỏ qua giới hạn và sử dụng từ khóa nhiều lần mà không xem xét độ dài của nội dung và mức độ liên quan của nội dung mà bạn đang tối ưu hóa trang thì Google hoặc các công cụ tìm kiếm khác có thể coi rằng bạn đã viết nội dung để khiến trình thu thập thông tin của họ đánh lừa và trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm sẽ coi đó là hành vi nhồi nhét từ khóa. Và một trang web có từ khóa lặp lại nhiều lần có thể không xếp hạng.

Vì vậy, điều quan trọng là bạn không nên cố gắng thao túng các công cụ tìm kiếm để xếp hạng trang cụ thể đó có thể không có nội dung tốt và từ khóa nhồi nhét. Sử dụng các từ khóa được nhắm mục tiêu một cách chân thực bằng cách có mật độ tối ưu (1% đến 3% nội dung).

Tầm quan trọng của mật độ từ khóa tốt đối với SEO

Mật độ tốt sẽ giúp rất nhiều để có được thứ hạng tốt trong kết quả tìm kiếm, vì chúng ta biết rằng “content is a king” trong SEO vì nội dung cũng quan trọng đối với người đọc và công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, bạn đang cung cấp nội dung mà không tối ưu hóa nó, độc giả của bạn có thể nhận được lợi ích từ nó nhưng nếu trang không được xếp hạng thì không  có tác dụng gì cả. 

Vì vậy, điều rất quan trọng và được khuyến nghị là nội dung phải được tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm và “Mật độ từ khóa” cũng là một yếu tố quan trọng cho mục đích SEO trên trang. Sau khi loại bỏ thẻ từ khóa Meta, các công cụ tìm kiếm sẽ thu thập dữ liệu các tiêu đề và nội dung và bạn phải lặp lại các từ khóa / cụm từ được nhắm mục tiêu một số lần giới hạn như trên. 

Nội dung được biên soạn và chia sẻ với Bạn đọc tại ATC Media