119K/tháng

259K/tháng

399K/tháng

Dung lượng không giới hạn Băng thông không giới hạn Chọn mẫu & chỉnh sửa(0 lần)
Responsive/di động Tối ưu SEO Email Marketing
Thanh toán trực tuyến Đa phương thức vận chuyển Tính phí vận chuyển từng vùng
Lập báo cáo định kì Cấu hình sản phẩm Bảo mật SSL
Số lượng use không giới hạn Đăng 10 sản phẩm
Dung lượng không giới hạn Băng thông không giới hạn Chọn mẫu & chỉnh sửa(2 lần)
Responsive/di động Tối ưu SEO Email Marketing
Thanh toán trực tuyến Đa phương thức vận chuyển Tính phí vận chuyển từng vùng
Lập báo cáo định kì Cấu hình sản phẩm Bảo mật SSL
Số lượng use không giới hạn Upload file/tài liệu Cấu hình banner quảng cáo
Chat, call trực tuyến Đăng 20 sản phẩm/tháng
Dung lượng không giới hạn Băng thông không giới hạn Chọn mẫu & chỉnh sửa(3 lần)
Responsive/di động Tối ưu SEO Email Marketing
Thanh toán trực tuyến Đa phương thức vận chuyển Tính phí vận chuyển từng vùng
Lập báo cáo định kì Cấu hình sản phẩm Bảo mật SSL
Số lượng use không giới hạn Upload file/tài liệu Cấu hình banner quảng cáo
Chat, call trực tuyến Bán hàng đa kênh Đăng 30 sản phẩm/tháng

* Lưu ý: Bảng giá chưa bao gồm phí khởi tạo website, xem chi tiết giá mẫu website bên dưới

Bất động sản
Bất động sản 1.700.000 VNĐ
HomeKSP
HomeKSP 1.700.000 VNĐ
Xem thêm mẫu

Khởi tạo website theo mẫu đã chọn!