Hưỡng dẫn chỉnh sửa sản phẩm cũ trên website

Hướng dẫn chỉnh sửa sản phẩm cũ

Bước 1 : Chọn sản phẩm cần chỉnh sửa

Đăng nhập vào trang quản trị website
Trong thanh menu trái, chọn mục Sản phẩm
Trong Menu sản phẩm, chọn mục Tất cả sản phẩm

Bước 2 : Chỉnh sửa

Sau khi vào phần thông tin sản phẩm sẽ có những mục sau bạn cần quan tâm:
Tên sản phẩm: của sản phẩm
Đường dẫn: đường dẫn của sản phẩm (có thể chỉnh sửa hoặc để tự động)
Giá: Giá bán của sản phẩm
Mô tả: Mô tả chi tiết về sản phẩm, có thể kèm cả video cũng như hình ảnh cho sản phẩm sinh động hơn
Danh mục phẩm: Chọn danh mục mà sản phẩm sẽ xuất hiện

Xem thêm các hướng dẫn chi tiết khác về quản trị website tại đây

Call Now Button