Khi cần thay đổi màu sắc cho website, bạn ghi lại mã màu và vị trí muốn thay đổi và gửi yêu cầu hỗ trợ về bộ phận Dịch vụ khách hàng của ATC Media, thông qua các kênh:

  • Số điện thoại: 024.66.52.57.58

  • Email: kinhdoanh@atcmedia.vn

  • Chat trực tiếp tại  Website https://atcmedia.vn/