Để thêm logo Bộ Công Thương, bạn phải đăng ký với Bộ Công Thương.

Sau khi đăng ký hoàn tất, Bộ Công Thương, bạn sẽ được cung cấp logo và liên kết chứa thông tin chi tiết về doanh nghiệp, cá nhân mà bạn đã đăng ký. Bạn gửi thông tin này đến bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh hỗ trợ:

  • Số điện thoại: 024.66.52.57.58

  • Email: kinhdoanh@atcmedia.vn

  • Chat trực tiếp tại  Website https://atcmedia.vn/