Cách đăng bài viết mới lên website của bạn

Video hướng dẫn chi tiết của ATC Media

 

Bước 1: Chọn trang đăng nội dung bài viết

  • Đầu tiên trên trang quản trị website, phần menu chính bên trái
  • Chọn Menu bài viết
  • Chọn menu con Viết bài mới: Sau đó màn hình chính sẽ chuyển hướng sang phần cho phép bạn đăng nội dung bài viết.

Trong phần điền thông tin của bài viết có những mục sau bạn cần quan tâm:

  • Tiêu đề bài viết: Là tiêu đề bài viết sẽ xuất hiện trên website
  • Nội dung bài viết
    • Trong phần nội dung bài viết sẽ gồm text, media (video, ảnh,…)
    • Để thêm media cho bài viết bạn chọn mục thêm menu ở bên trái màn hình. Sau đó bạn có thể tải ảnh hoặc video trực tiếp từ máy tính của mình (những media đã tải sẽ được lưu trữ trên server của ATC Media để bạn có thể dùng lại)

  • Thẻ cho bài viết: Đây là phần sẽ giúp bạn quản lý bài viết dễ dàng hơn. Cũng như tạo ra những chủ đề giúp người đọc hiểu hơn về website của bạn

Sau khi điền hết thông tin về bài viết của mình, nhấn Đăng