Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện trang chủ

Video hướng dẫn tuỳ chỉnh giao diện trang chủ

Chỉnh sửa giao diện trang chủ

Bước 1: Chọn chỉnh sửa trang chủ

 • Trong trang quản trị website, phần menu chính bên trái màn hình chọn Trang
 • Ở đây sẽ xuất hiện các menu con, chọn tiếp phần Tất cả các trang
 • Sau khi chọn xong, phần giao diện sẽ được chuyển hướng đến màn hình chứa các trang sẵn có trên website:

Bước 2:  chọn chỉnh sửa trang chủ

 • Kéo chuột xuống dưới và tìm trang nội dung bạn muốn chỉnh sửa (ở đây sẽ là trang chủ – Home)
 • Chọn Home => Sửa với Elementor 

 Sau đó màn hình chỉnh của bạn sẽ được chuyển hướng về trang chủ

Các mục quan trọng bạn có thể chỉnh sửa:

Chỉnh Header

Header

 • Là phần trên cùng của Website, ngay dưới thành site bar
 • Bao gồm logo, ảnh danh mục, thông tin liên 

 Để sửa đổi các mục trong Header, ở phần chỉnh sửa trang chủ Chọn sửa Header:

 Chỉnh sửa logo

 • Nhấn vào logo có sẵn trên trang. Màn hình sẽ xuất hiện menu tuỳ chỉnh cho phần logo này (bên trái)
 • Tiếp theo bạn có thể thay đổi logo bằng cách nhấn chọn ảnh

Chọn ảnh

 • Chọn ảnh logo màn bạn đã chuẩn bị (kích thước logo thường khoảng 150x150px)

Sau khi thay đổi hình ảnh của bạn vào thì hãy nhấn Lưu lại

Chỉnh sửa ảnh menu sản phẩm, thông tin liên hệ

 • Tương tự như logo, chỉnh sửa ảnh menu sản phẩm bạn cũng nhấn trực tiếp vào phần muốn chỉnh sửa
 • Chọn ảnh
 • Lưu lại
 • Phần thông tin liên hệ: Sẽ là phần bạn có thể điền trực tiếp

Chỉnh sửa Footer

Footer: Xuất hiện ở phần cuối của mỗi trang

 • Footer: gồm những trang giới thiệu, thông tin chung, quy định – chính sách,…

Giới thiệu: Giới thiệu về doanh nghiệp của bạn

Thông tin chung: Danh sách những trang thông tin mà bạn muốn hiển thị

Chính sách: Các trang chính sách và quy định của doanh nghiệp

Các trang nội dung (tuỳ chọn)

Để chỉnh sửa Footer: 

Trong trang chỉnh sửa, kéo xuống cuối của trang sẽ xuất hiện menu chỉnh sửa Footer

Chọn chỉnh sửa Footer

 •  Bạn có thể thay đổi toàn bộ thông tin ở phần này bằng cách nhấn trực tiếp vào mục cần chỉnh sửa.
 • Sau đó điền thông tin và lưu lại

Chỉnh sửa nội dung trang chủ

Nếu có  những hình ảnh hoặc nội dung trên trang chủ không còn phù hợp, bạn muốn thay đổi thì hãy làm theo các bước sau:

 • Chọn hình ảnh muốn thay đổi: Toàn bộ ảnh trên trang chủ đều có thể sửa trực tiếp theo cách này
 • Sau khi nhấn vào ảnh sẽ xuất hiện menu tuỳ chỉnh phía bên trái màn hình của bạn
 • Ở đây bạn có thể tuỳ chỉnh những thông số cơ bản của ảnh như:
  • Kích thước
  • Màu sắc
  • Căn lề
 • Thay đổi hình ảnh: Bạn nhấn vào hình ảnh trong phần menu
 • Sau đó chọn ảnh muốn đổi và lưu lại

Chỉnh sửa nội dung

 • Trong phần chỉnh sửa trang chủ
 • Chọn nội dung muốn chỉnh sửa:

Chỉnh sửa Module sản phẩm

Trong phần chỉnh sửa trang chủ có những module sản phẩm mà bạn có thể tuỳ ý thay đổi

Thay đổi sản phẩm xuất hiện: Trong menu bên trái màn hình chọn Products. Chọn sản phẩm bạn muốn xuấy hiện

Thêm các Widget

Ngoài các phần chính của trang chủ, bạn có thể thêm các Widget khác 

Chon Widget từ menu chính bên trái

Kéo trực tiếp vào phần muốn xuất hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button