Tên miền Việt Nam

Đăng Ký Năm Đầu

Phí Duy Trì / Năm

Chuyển Tên Miền Về ATC Media

ĐĂNG KÝ

.VN

750000 đ

450.000đ

450.000đ

.COM.VN
.NET.VN
.BIZ.VN

650.000 đ

350.000đ

350.000đ

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

PHÍ KHỞI TẠO

PHÍ ĐĂNG KÝ

PHÍ DUY TRÌ /NĂM

TRANSFER VỀ ATC

ĐĂNG KÝ

.COM

FREE

239.000đ

299.000đ

219.000đ

.NET

FREE

269.000đ

319.000đ

239.000đ

.ORG

FREE

219.000đ

339.000đ

298.000đ

.INFO

FREE

99.000đ

404.000đ

356.000đ

Giá chưa gồm VAT
Tên miền Quốc Tế VAT 10%
Chú ý: Một số đuôi tên miền quốc tế có giá cao hơn mức giá đưa ra ở trên
Chú ý: Chuyển Tên miền Việt Nam = Phí chuyển Tên miền(0đ) + Phí duy trì Tên miền 1 năm

Call Now Button

Liên hệ đăng ký mua tên miền