I – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT HIỂN THỊ – CPM

 

BASIC

2.000.000 VNĐ

 

 
Viết quảng cáo + hình ảnh
20.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

 

 

STANDARD

3.000.000 VNĐ

 

 
Viết quảng cáo + hình ảnh
35.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

 

 

 

ADVANCED

5.000.000 VNĐ

 

 
Viết quảng cáo + hình ảnh
60.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

 

 

 

PRO

8.000.000 VNĐ

 

 
Viết quảng cáo + hình ảnh
100.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

 

 

 

  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
  • → Áp dụng cho 01 chiến dịch quảng cáo chạy liên tục. Tối dda 20 ngày
  • → Giảm 10% cho triển khai 3 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần
  • → Giảm 15% cho triển khai 5 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần

 

II – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT TƯƠNG TÁC – CPE

 

BASIC

2.000.000 VNĐ

 

Viết quảng cáo + hình ảnh
800 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
 
Báo cáo/ Thống kê

 

 

 

STANDARD

3.000.000 VNĐ

 

Viết quảng cáo + hình ảnh
1.500 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
 
Báo cáo/ Thống kê

 

 

 

ADVANCED

5.000.000 VNĐ

 

Viết quảng cáo + hình ảnh
2.700 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

 

 

 

PRO

8.000.000 VNĐ

 

Viết quảng cáo + hình ảnh
5.000 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

 

 

 

  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
  • → Lượt tương tác bao gồm : like page, like post, comment, click to website, click to see more, click photos, share
  • → Áp dụng cho 1 chiến dịch quảng cáo chạy liên tục. Tối đa 20 ngày
  • → Giảm 10% cho triển khai 3 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần
  • → Giảm 15% cho triển khai 5 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần

 

III – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT THÍCH TRANG – LIKE PAGE

 

BASIC

4.000.000 VNĐ

 

 
Viết quảng cáo + hình ảnh
1.000 LIKE
20 ngày
Tư vẫn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê

 

 

 

STANDARD

10.500.000 VNĐ

 

 
Viết quảng cáo + hình ảnh
3.000 LIKE
20 ngày
Tư vẫn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê

 

 

 

ADVANCED

15.000.000 VNĐ

 

 
Viết quảng cáo + hình ảnh
5.000 LIKE
20 ngày
Tư vẫn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê

 

 

 

PRO

25.000.000 VNĐ

 

 
Viết quảng cáo + hình ảnh
10.000 LIKE
20 ngày
Tư vẫn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê

 

 

 

Bảng giá like bài viết:
 

Theo gói tháng tự động: ( được nhiều khách hàng sử dụng nhất )
Gói 1: 150 like 1 post/15 post 1 ngày/ 150k 1 tháng

Gói 2: 200 like 1 post/15 post 1 ngày/ 200k 1 tháng

Gói 3: 300 like 1 post/15 post 1 ngày/ 300k 1 tháng

Gói 4: 500 like 1 post/15 post 1 ngày/ 400k 1 tháng

Gói 5: 700 like 1 post/15 post 1 ngày/ 500k 1 tháng

Gói 6: 1.000 like 1 post/15 post 1 ngày/ 600k 1 tháng

Liên hệ với chúng tôi:

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu khởi tạo chiến dịch kinh doanh của bạn.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông ATC Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 21 Chung cư Thông Tấn Xã – Phường Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline : 0986.380.320 – 01239.83.7777

E-Mail: contact@atcmedia.vn

Website: www.atcmedia.vn